นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม YOUTH IN CHARGE ระดับภูมิภาค วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยเเพร่เมื่อ 315 เข้าชม