หัวข้อข่าว

VDO แนะแนวคณะ 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 12 ก.ค.-20 ส.ค. 2564

แบบสอบถามการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม และ หลักสูตร ปร.ด.การจัดการงานวิศวกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษา 2563

รับสมัครนักศึษาระดับ ป.ตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม

เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 2.1

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (รอบยื่นความจำนง) เพิ่มเติม