หัวข้อข่าว

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2566

รับสมัคร นักศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 รับตรงอิสระ

ช่องทางการสมัครเรียนคระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2565

VDO แนะแนวคณะ 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 12 ก.ค.-20 ส.ค. 2564

แบบสอบถามการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม และ หลักสูตร ปร.ด.การจัดการงานวิศวกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษา 2563

รับสมัครนักศึษาระดับ ป.ตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม

เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน