ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม

เผยเเพร่เมื่อ

ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการ “ใคร ๆ ก็ออกแบบเมืองได้” HACKABLE CITY Competition VIDEO Contest

ในงาน สถาปนิกอีสาน’66 “ชางพอซางแม” The Legendary Artisan

ณ โรงแรมอุบลโฮเต็ล วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566