หัวข้อข่าว

ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ประชุมวิชาการวิจัย ครั้งที่ 9

เชิญเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาคุณภาพงานด้านวิศวกรรมในยุ๕ดิจิทัล

โครงการฝึกทักษะการปฏิบัติงานช่างในการพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเปียด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๒๑–๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2566

กิจกรรมแนะแนววันที่ 4 เปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร

โครงการ พัฒนาสมรรณะผู้ควบคุมเครื่องจักลอัตโนมัติ CNC ขั้นต้น

โครงการปฐมนิเทศในการออกฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร