หัวข้อข่าว

ชื่อทีม RoboMastersโรโบมาสเตอร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รับสมัคร นักศึกษาใหม่ 2567

ยินดีต้อนรับ นศ.ใหม่ 2567

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2567

เข้าร่วมแข่งรถดัดแปลง EVAT x EGAT

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน 19 เม.ย. 2567

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ ด้วยครับ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Service มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร