โครงการพัฒนา Soft Skills ให้นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 1 หระว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565

เผยเเพร่เมื่อ 20 เข้าชม