โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการผลิตกระด้งพัด วันที่ 11-12 พค. 2565 ณ ศาลาแปลงเกษตรลอยน้ำ บ้านน้ำพุ หมู่ 4 จ.สกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 47 เข้าชม