โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการผลิตกระด้งขึง ณ ศาลาแปลงเกษตรลอยน้ำ บ้านน้ำพุ หมู่ 4 อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร วันที่ 9-10 พค. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 46 เข้าชม