ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศรลักษณ์ พวงใบดี อาจารย์ศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี และนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาตค วันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เผยเเพร่เมื่อ 319 เข้าชม