สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการประกวดนวัตกรรม ในกระประชุมเครือข่ายน้ำบาดาลแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 10/03/65

เผยเเพร่เมื่อ 487 เข้าชม