ศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน

เผยเเพร่เมื่อ 194 เข้าชม
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะดำเนินการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบ ในสาขาอาชีพต่างๆ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 5 สาขาอาชีพ ได้แก่
(1).สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1
(2).สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
(3).สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ1
(4).สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1
(5).สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชถัฏสกลนคร โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดาวน์โหลด