หัวข้อข่าว

เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 2.1

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (รอบยื่นความจำนง) เพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคพิเศษ

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม